Gereformeerde kerk Colesberg Die bediening van ds. L.J. du Plessis, 1880–1896, Ds. P.W. Bingle se koms, Ds. Taetse Hamersma, Predikante Wikipedia
© Copyright 2022 by mobilewiki.org. frontpage hit counter