Gereformeerde kerk Delarey Aanloop tot stigting, Stigting van Roodepoort en Delarey, Eerste leraar, Samesmelting Wikipedia
© Copyright 2022 by mobilewiki.org. frontpage hit counter