Gereformeerde kerk Humpata Die Dorslandtrek, Aankoms in Angola, Ooreenkoms met Portugese owerheid, Trekkers se kerklike posisie Wikipedia
© Copyright 2022 by mobilewiki.org. frontpage hit counter