Gereformeerde kerk Nigel Saalbou (1950), Kerkbou (1971), Predikante, Bronne Wikipedia
© Copyright 2022 by mobilewiki.org. frontpage hit counter