Gereformeerde kerk Reddersburg Voorgeskiedenis en stigting, Ds. J. Beijer (1862-1869), Konsulentskap van ds. S.D Venter, Ds. A.A.J. de Klerk Coetsee (1872-1903) Wikipedia
© Copyright 2022 by mobilewiki.org. frontpage hit counter