Gereformeerde kerk Waterkloofrand Stigting en kerkbou, Predikante, Bronne Wikipedia
© Copyright 2022 by mobilewiki.org. frontpage hit counter