Gereformeerde kerk Windhoek-Suid Stigting, Kerkbou, Lidmaattal, Predikante Wikipedia
© Copyright 2022 by mobilewiki.org. frontpage hit counter