Pieter Bingle Herkoms en opleiding, Eerste gemeente, Colesberg, Die gemeente se geldsake, Bediening op Noupoort Wikipedia
© Copyright 2022 by mobilewiki.org. frontpage hit counter